Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. ZAŁOŻENIA

ZAŁOŻENIA

PROJEKT EDUKACYJNY – „TRZYMAJ FORMĘ  

w roku szkolnym 2018/2019

 

Cel główny:

Celem projektu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

 • Propagowanie aktywności fizycznej,
 • Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci oraz ich rodziców,
 • Promocja aktywnego trybu życia,
 • Promocja właściwego odżywiania i zbilansowanej diety,
 • Kształtowanie świadomości konsumenckiej uczniów.


II Zadania, które trzeba wykonać, aby zrealizować cele projektu:

 1. Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego odżywiania.
 2. Uświadomienie, przynależności pokarmów, którymi się odżywiają do określonych składników pokarmowych (budulcowe, energetyczne, regulujące).
 3. Uświadomienie znaczenia właściwej diety dla profilaktyki chorób.
 4. Zapoznanie z wartościami kalorycznymi poszczególnych produktów.
 5. Wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie i zdrowie fizyczne i psychiczne.
 6. Nauka mierzenia tętna na tętnicy promieniowej.
 7. Przeprowadzenie testu wydolności fizycznej.
 8. Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej.
 9. Planowanie prawidłowego jadłospisu.
 10. Świadome wybory konsumenckie – uważne zapoznanie się z etykietami produktów kupowanych w sklepie.

III Adresaci projektu

Uczniowie klasy Va, Vb i VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Henryka Dąbrowskiego w Bolimowie oraz ich rodziny.

NA GÓRĘ