Zgłaszanie nieobecności

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszamy w danym dniu – telefonicznie 510 863 483  do godz. 9:00. 

Ważnym jest zgłoszenie pierwszego dnia nieobecności. Każdy następny dzień nieobecności jest automatycznie dniem usprawiedliwionym.

 

NA GÓRĘ