Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W  PRZEDSZKOLU:

7.00 – 8.05- schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, zajęcia indywidualne  wspomagające rozwój dzieci , zestaw ćwiczeń porannych,

 8.05 – 8.15 –zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania,

8.15 – 8.30 -śniadanie,

8.30 – 11.20 -realizacja celów edukacyjnych w poszczególnych obszarach – realizacja zadań, wynikających z  podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie z wybranym do realizacji programem w poszczególnych grupach wiekowych, spacery i wycieczki,

11.20 – 11.30 -przygotowanie do obiadu,

11.30 – 12.00 -obiad,

12.00 – 12.30 – odpoczynek poobiedni, słuchanie utworów literackich czytanych przez nauczyciela, a także muzyki relaksacyjnej,

12.30 – 13.30- ciąg dalszy realizacji zadań  wynikających z podstawy programowej, zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem, zabawy swobodne i zorganizowane na przedszkolnym placu zabaw,

13.30 – 13.50 –czytanie bajek, oglądanie filmów edukacyjnych, gry zespołowe,

13.50- 14.00- przygotowanie do podwieczorku,

14.00 – 14.20 –podwieczorek,

14.20 – 15.30 -gry, zabawy tematyczne,  ćwiczenia  wspierające przygotowanie dzieci do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową, oraz sprawność manualną,

15.30 – 16.00 -podsumowanie wydarzeń dnia w przedszkolu, prace porządkowe w salach, rozchodzenie się dzieci.

 

NA GÓRĘ