Kalendarz imprez

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLIMOWIE

L.p.

Nazwa imprezy

Termin

Organizator

Uczestnicy

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018

Dyrektor, wychowawcy klas

Uczniowie, nauczyciele

2.

Dzień Edukacji Narodowej

październik 2018

Opiekun SU, I. Czumaj,
 A.Wasilewska,
J. Paździerska

Nauczyciele, nauczyciele -emeryci, pracownicy oświaty, uczniowie, rodzice

3.

Pasowanie na ucznia

październik 2018

Wychowawca klasy I –
 M. Kozioł,  M. Kozicka, S.Cwalina

Nauczyciele, uczniowie, rodzice

4.

Prawa dziecka

październik/listopad 2018

M. Krajewska, M. Figat, M.Wiśniewski

 

5.

Święto Niepodległości

  listopad 2018

M. Ciężarek, M. Krawczyk-Dąbkowska, I. Czumaj

Uczniowie

6.

Andrzejki

30 listopada 2018

 Wychowawcy klas

Uczniowie

7.

Mikołajki

6 grudnia 2018

Wychowawcy klas

Uczniowie

8.

Wigilia

21 grudnia 2018

A.Szczepanik,I.Czumaj,  E.Kobylińska, B. Buczek
 S. Wiśniewski

Nauczyciele, uczniowie

9.

Choinka noworoczna

styczeń 2018

Wychowawcy klas

Nauczyciele, uczniowie,rodzice

10.

Dzień Patrona

luty 2018

M. Ciężarek, M.Figat,
 N. Ambroziak

Nauczyciele, goście

11.

Ostatki

5 marzec 2019

SU,nauczyciele

Uczniowie

12.

Dzień Ziemi

 kwiecień 2019

G. Krawcow,

  N. Ambroziak, R.Borycka

Nauczyciele, uczniowie

13.

Rocznica Konstytucji              3-ego Maja

kwiecień – maj 2019

M. Kozicka,
E. Świderek, M. Figat

Nauczyciele, uczniowie

14.

Dzień Dziecka

1 czerwca 2019

Rada Rodziców, wychowawcy klas

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

15.

Akcja czytelnicza: „Jak nie czytam, jak czytam”

Czerwiec 2019

M. Cęcelek, A, Wasilewska

Uczniowie, nauczyciele

16.

Dzień bez przemocy

Czerwiec 2019

M. Krajewska, A. Kołosowska, R.Kozicki

Uczniowie, nauczyciele

17.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2019

Dyrektor, wychowawcy klas

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

NA GÓRĘ