Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Z KART HISTORII

Z KART HISTORII

 ZARYS HISTORII SZKOŁY W BOLIMOWIE
opracowany na podstawie dwóch kronik szkolnych prowadzonych w latach 1948-73 i 1973-97 oraz książki  K. J. Kalińskiego "Z dziejów Bolimowa".

Szkoła w Bolimowie istnieje już ponad wiek... 
 Najstarszy zapisek dotyczący szkoły sięga roku 1890. W tym czasie książę Radziwiłł prowadził z osadą Bolimów spór sądowy o ustalenie granicy gruntów. K
siążę proces przegrał i został ukarany obowiązkiem pobudowania szkoły w osadzie Bolimów. Był to budynek parterowy, murowany, znajdujący się przy ulicy Łowickiej. W szkole tej uczyli się chłopcy, natomiast dziewczęta pobierały naukę w domach prywatnych. Szkoła była bezpłatna i dobrowolna, nauka trwała 4 lata. Ówczesnym kierownikiem szkoły był pan Cis. W Bolimowie istniał również oddział Polskiej Macierzy Szkolnej, który prowadził tzw. "ochrony".  Uczęszczały  do niego dzieci z rodzin zamożnych, gdyż za pobyt dziecka trzeba było płacić. 

 Podczas I wojny światowej w budynku właściwej szkoły przy ul. Łowickiej stacjonował oddział wojska. Wówczas z niewyjaśnionych przyczyn wybuchł pożar. Spłonął dach na budynku szkolnym. Dzieci uczyły się w prywatnych mieszkaniach. Po odzyskaniu niepodległości mieszkańcy Bolimowa postanowili odbudować szkołę. Wprowadzili tzw. "podatek od morgi" na odbudowę szkoły. W latach 1920-21 wyremontowano i  rozbudowano budynek szkoły a dach pokryto dachówką. W roku 1922 rozpoczęła się już nauka w nowej szkole. Powstała pierwsza powszechna 7-klasowa Szkoła Podstawowa w Bolimowie, której pierwszą siedzibą był budynek przy ul. Łowickiej, obecnie mieści się tam GOK(Gminny Ośrodek Kultury). Funkcje kierownika w nowo powstałej szkole pełnił p.Skarbek, a pracowało 12 nauczycieli. Od 1927 r. kierownikiem był p.Kołodziejski, a od roku 1932 r. Andrzej Wołk. W latach 1936-45 kierownikiem szkoły był Mieczysław Konopka. Jednym z nauczycieli  tej szkoły był Michał Kajak, który przez cały czas trwania okupacji organizował na terenie Bolimowa tajne nauczanie. Inni nauczyciele również uczestniczyli w tajnym nauczaniu. Mimo to, że pracowali w szkole, która była pod nadzorem Niemców, udzielali pomocy potrzebującym i zabezpieczali cenniejsze rzeczy przed rabunkiem.

 Po wojnie nauka w szkole rozpoczęła się 1 września 1945 roku. Obowiązki kierownika szkoły objął p. Michał Kajak. Był to bardzo trudny rok. Nie było wystarczającej kadry pedagogicznej, brak było ławek, pomocy naukowych, nie mówiąc już o tak prozaicznych sprawach jak drzewo na opał i kreda. O trudnościach tych lat wymownie świadczy pierwszy zapis w "Kronice Szkoły" z roku 1948: "Wobec braku pełnej obsady zredukowano liczbę godzin nauczania śpiewu, rysunku, prac ręcznych i ćwiczeń cielesnych". Powoli szkoła zaczynała funkcjonować normalnie. Przy znacznym wysiłku i własnej pracy uczących w niej nauczycieli, w szkole pojawiły się pierwsze pomoce naukowe: książki do biblioteki, mapy i mikroskop. Szkoła stała się punktem szerzenia oświaty nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Na początku 1949 r. powołano do życia Komitet Rodzicielski. Pierwszym przewodniczącym został Jan Królik, a z-cą Władysław Przybylski. Z biegiem lat stary budynek okazał się zbyt ciasny dla zwiększającej się z każdym rokiem liczby uczniów. W związku z tym w 1958 r. podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Zawiązał się Komitet Budowy Szkoły w Bolimowie, na czele, którego stanął rolnik z Bolimowa – Piotr Zwoliński. W listopadzie 1964 r. została zakupiona działka i rozpoczęto budowę szkoły. Pracowali na niej fachowcy, rodzice, nauczyciele i uczniowie, aby szkołę oddać do użytku w roku 1000-lecia Państwa Polskiego. Jednak  „budowa szkoły się przeciągała". W roku 1966 weszło w życie zarządzenie o 8-klasowej szkole podstawowej.

 21 stycznia 1967 r. uroczyście przecięto wstęgę na nowym budynku szkolnym składającym się z 12 izb lekcyjnych, 3 pracowni, sali gimnastycznej i wielu innych urządzeń. Tego dnia szkoła przyjmuje imię gen. Henryka Dąbrowskiego - twórcy Legionów Polskich.

 Od nowego roku szkolnego 1967–68 zmianie uległ również skład kadry pedagogicznej. Przyszli do pracy nowi nauczyciele, a po przepracowaniu ponad 40 lat na zasłużoną emeryturę odszedł MIchał Kajak. Kierownictwo szkoły objął dotychczasowy zastępca Jan Kop. W 1970 r. został oddany do użytku pierwszy dom nauczyciela, w którym zamieszkały 2 rodziny.  
 Od roku szk. 1972/73  szkoła stała się Zbiorczą Szkołą Gminną, w której dyrektorem został mgr Marian Kowalik i pełnił tę funkcję do roku 1977. Mgr Jan Kop został mianowany zastępcą gminnego dyrektora szkoły. Od 1977 r. funkcję dyrektora Szkoły podstawowej pełnił p. Zdzisław Fiutkowski. W tym czasie oddano do użytku drugi dom nauczyciela dla 4 rodzin. W roku 1978 Gminnym Dyrektorem Szkół została mgr Wanda Szalewicz, a dyrektorem szkoły przez 1 rok był p. Józef Skoneczny. W 1979 r. dyrektorem szkoły została mgr Helena Dałek, która pełniła tę funkcję do 1984 r. W 1981 r. wrócił do naszej szkoły mgr Jan Kop i pełnił funkcję zastępcy GDSz, a przez rok był pierwszym w historii naszej szkoły i gminy Inspektorem Oświaty i Wychowania.

 8 maja 1982 r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru szkole. Podczas tej uroczystości 16-tu przedstawicieli klas złożyło pierwsze uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Dziś ślubowania takie składają uczniowie klas pierwszych, kiedy rozpoczynają naukę i uczniowie ostatnich klas, gdy kończą szkołę. W pierwszym poczcie sztandarowym wystąpili wybrani w drodze plebiscytu uczniowie kl. VIII a  - Agnieszka Stokowska, Paweł Bartosiewicz i Małgorzata Szczypińska.

 W roku 1984 wskutek kolejnej reorganizacji zlikwidowano stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół, a utworzono funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania.  Dyrektorem szkoły został mgr Jan Kozicki , a jego zastępcą mgr Regina Letka. Od 1985 r. do 1990 r. funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania pełnił mgr Andrzej Kosiorek. 

 W roku 1990 przeprowadzono pierwszy w historii naszej szkoły konkurs na dyrektora, którym została  mgr Krystyna Stokowska. Funkcję tę pełniła do sierpnia 1996r., po czym przeszła na emeryturę. Wówczas funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Aleksandra Kołosowska.

 W lutym 1999 roku w naszej szkole oddano do użytku pierwszą w gminie pracownię komputerową, wyposażoną w 9 komputerów uczniowskich i jeden nauczycielski. Sprzęt dostarczyło MEN, salę zaś przygotowała szkoła  przy pomocy Urzędu Gminy. Pierwszym nauczycielem informatyki była Krystyna Pikulska–Pszkit. Z dniem 1 września 1999 r., w związku z reformą szkolnictwa Szkoła Podstawowa w Bolimowie została przekształcona z ośmioletniej w sześcioletnią placówkę oświatową. Wówczas w naszym budynku wydzielono klasy, w których powstało Gimnazjum w Bolimowie. W sierpniu 2001 roku rozpoczęto rozbudowę naszej szkoły. Dobudowano dwie sale lekcyjne dla uczniów klas I-III.
 
 W sierpniu 2006 roku odeszła na emeryturę mgr Aleksandra Kołosowska i nowym dyrektorem szkoły została mgr Małgorzata Ciężarek, która pełniła tę funkcję do roku 2017. W tym czasie pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pt. „Moja wymarzona ekopracownia  2015” powstała pracownia  „Bliżej natury”.

 W czasie trwania kadencji mgr Małgorzaty Ciężarek odbywały się liczne  imprezy środowiskowe: Dzień Matki, Dzień Rodziny, Świąteczny Piknik  Bożonarodzeniowy, Dzień Babci i Dziadka, Choinka, Dzień Edukacji Narodowej.

 Od 1 września 2017 roku utworzony został Zespół Szkolno-Przedszkolny w skład, którego weszło Przedszkole w Bolimowie i Szkoła Podstawowa im. H. Dąbrowskiego w Bolimowie  - funkcję dyrektora objęła mgr Agnieszka  Osicka, zaś zastępcą dyrektora została mgr Aneta Jagura. Szkoła Podstawowa zgodnie z reformą oświaty stała się szkołą ośmioklasową.

NA GÓRĘ